SSSP, EPAA, Students Program, Skilled Students,Aşçılık Dersleri, Kodlama Dersleri, Yazılım Dersleri, Caz Orkestrası, Yüzme Dersleri

ÖN KAYIT ZORUNLUDUR!

Kampanyalardan Telefon, Sms ve Mail yoluyla haberdar olmak ister misiniz ?

Evet             Hayır

SSP PROGRAMI NEDİR?

ISEVVorld tarafından ülkemizde ilk kez 2017-2018 akademik yılında seçmeleri yapılacak olan program, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yetenekli öğrencilere yurtdışında kendilerini ilgi alanlarıyla ortaya koyma ve akademik eğitim programlarını yetenek gösterdikleri alanlardaki başarılarıyla birleştirerek geliştirme olanağı sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Program ile sanat ve spordan teknoloji ve sosyal bilimlere kadar birçok alanda farklı yeteneklere sahip olan ve bu yetenekleri öğretmenleri ya da okul idareleri tarafından fark edilerek, kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için yeni ufuklar açılması hedeflenmektedir. SSSP, öğrencilerin yurtdışındaki ilgili okullarda bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca eğitim alma ayrıcalığını yaşayarak ülkelerindeki okullarına dönmeleri ve eğitimlerine yıl kaybı olmadan, belirli yeteneklerini ve dil becerilerini pekiştirmiş olarak devam etme esasına göre uygulanmaktadır.

Belirli bir süre için gittikleri ülkenin eğitim sistemi içerisinde, öğrencilerin kendilerini kişisel nitelikleri ve özellikleriyle okul etkinlikleri arasındaki ilişkiyi keşfederek tanımaları ve geliştirmeleri, kendilerini yabancı bir dilde en iyi şekilde ifade etme ve bunu kariyer planlamalarında avantaj olarak kullanma ayrıcalığına sahip olmaları, programın sunduğu en büyük faydalardır. Program öğrencilere, kendilerini en iyi ifade ettikleri alanlarda tam bir özgüvenle ilerlemeleri, başarılarını etkileyen etmenlerin farkındalığına varmaları ve kariyer planlamaları ile okul yaşamı arasındaki pozitif ilişkiyi en doğru şekilde anlamlandırmaları konusunda yönlendirir.

PROGRAMIN AMACI:


Programın amaçları şunlardır:
Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının okul idaresi ve ilgili öğretmenler tarafından tanınarak gelişiminin desteklenmesi
Öğrencilere, yeteneklerini uluslararası alanda ve yabancı yaşıtlarıyla aynı ortamda pekiştirme olanağının verilmesi
Öğrencilerin, yetenek sahibi oldukları alanlarda gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını artırmalarının önünün açılması
Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için okul bünyesinde yürütülen çalışmaların uluslararası eğitim işbirliği boyutu kazanması yolunda önünün açılması ve bu amaçla bir uygulama modeli geliştirilmesi
Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin tanınması ve geliştirilmesi yönünde oluşturulan uygulama modelinin diğer okullar için de bir örnek oluşturması
Yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve desteklenmesi, uluslararası alanda kendilerini ve ülkemizi temsil etmeleri yoluyla, ülkemizde gelecekte yetenek bazlı başarının ve fırsat eşitliğinin önünün açılmasına katkıda bulunulması.

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:


• Ortaokul Öğrencileri
• Lise Öğrencileri
• Yönetici ve Eğitimciler
• Veliler

PROGRAM KATEGORİLERİ:


• Sanat
• Spor
• Teknoloji
• Sosyal Bilimler
• Yabancı Diller
• İletişim Becerileri

PROGRAM AŞAMALARI:


Proje temelde dört aşamadan oluşmaktadır:

1. Öğrencilerin yeteneklerine göre belirlenmesi
2. Belirlenen öğrencilerin SSSP başvurularının yapılması
3. Öğrencilerin, programın gerektirdiği değerlendirme sınavına ve mülakata tabi olmaları
U. Seçilen öğrencilerin yurtdışında uygun programlara başvurularının yapılması
5. Programa kabul ve yurtdışına gidiş organizasyonun yapılması

SINAV DETAYLARI

EPAA - Exchange Programs Admission Assessments, herhangi bir müfredata bağlı olmayan ve müfredat ile sınırlandırılmayan genel bir yeterlilik değerlendirmesidir ve farklı İngilizce dil becerilerinin kullanım düzeyini belirlemek için geliştirilmiştir.

EPAA, Amerika ve Kanada başta olmak üzere anadili İngilizce olan ülkelerde bulunan ihtisaslaşmış devlet ve özel okullara başvuran öğrenciler için yüksek kabul gören bir değerlendirme imkânı sağlar. 8. sınıftan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerin farklı ilgi ve yetenek alanları ile genel kültür alanında İngilizce dilini kullanma becerileriyle birlikte, bu alanlardaki bilgi, farkındalık ve yönelimleri hakkında fikir edinmek üzere alanında uzman eğitimciler tarafından tasarlanmıştır. Hem akıl yürütme hem de farklı becerileri ölçmek için tasarlanan EPAA; öğrenciler, öğretmenler ve okullar için olduğu kadar ebeveynler için de mükemmel bir değerlendirme aracıdır.

Öğrencilerin EPAA’in farklı seviyelerinde sunulan soru türlerini cevaplayabilmek için İngilizce dışında herhangi bir hazırlık çalışmasına gereksinim duymamaları, değerlendirmenin tamamen öğrencinin bireysel ilgi, bilgi ve becerilerine değer vererek yapılıyor olması, EPAA değerlendirmesini diğer klasik değerlendirme yöntemlerinden farklı ve üstün kılan özelliğidir. EPAA, öğrencinin İngilizce dinleme, okuma ve yazma becerilerini akademik alan ile sosyal alanlarda ne denli iyi bir şekilde birleştirdiğini de ortaya koyar.

EPAA Sınavının İçeriği:

Programın amaçları şunlardır:
Listening/Dinleme Reading/Okuma Language in Use / Dil Kullanımı
General Knovvledge / Genel Kültür sorularının yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır.

Başvuru Koşulları:

8 ile 12. sınıf aralığında eğitim alan tüm ortaöğretim öğrencilerine uygulanabilir.
Genel yeterlilik değerlendirme sınavlarıdır.
Uluslararası okullar ve eğitim programlarına başvuru ve kabul için sunulan değerlendirme sınavlardır .

Değerlendirme ve Sonuçlar:
EPAA sınavı, sertifika ve sonuç belgesi ile sonuçlandırılır ve belgelendirilir. Belgenin geçerliliği 1 yıldır.

BİZ KİMİZ


Yurtdışı Eğitimde ISEWorld Farkı


ISEWorld'un eğitim sektöründeki farkı, 30 yılı aşkın süredir ‘doğru öğrenci, doğru zaman, doğru program’ felsefesiyle hem Türk hem de dünya gençlerine bilgi, paylaşım ve barış dolu ortak değerler çerçevesinde yeni ufuklar açmasından gelir.

Biz ISEWorld olarak dünyada uluslararası eğitim danışmanlığı alanında gerçekleşen gelişmelerin Türkiye’deki öncü uygulayıcısıyız, uluslararası güçlü ortaklıklarımızla her geçen yıl çok daha fazla sayıda Türk öğrencisinin yurtdışında eğitim almasını sağlıyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinde temsilcisi olduğumuz yüzlerce dil okulu, lise, kolej ve üniversite ile kampus gezileri de dahil olmak üzere hem bireysel hem de kurumsal alanda Yurt Dışında Eğitim danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ