Akademik Ortaklık Programında Başarınızı Garantileyin!

Akademik Ortaklık Programında Yer Alan Okullar:

ISEWorld'ün birlikte çalıştığı Amerika, Kanada, İngiltere ve İsviçre'deki okulların her biri kendi ülkelerinin en köklü, eğitim kalitesi ve üniversite başarısı olarak en fazla tercih edilen okullarıdır.

Bu orta öğretim okulları teknolojik imkânlarının genişliği ve 100 yılı aşkın eğitim tecrübeleri sayesinde dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından da takip edilmekte, öğrencileri başarıyla üniversitelere kabul edilmektedirler. ISEWorld ağında yer alan okullardaki akademik kadro da en az master seviyesinde eğitim görmüş, ülkenin en iyi üniversitelerinden mezun eğitmenlerden oluşmaktadır.

Başarılı ve köklü bir geçmişe sahip olan okullar, teknoloji ile eğitim entegrasyonu da en iyi şekilde yürütmektedir. Ders programı haricinde öğrencilerin sanat ve spor dallarında kendilerini geliştirebilmeleri için tüm tesisler ve imkânlar sunulmaktadır. Bu imkânlar öğrencilere üniversitelere kabul aşamasında büyük artılar kazandırmaktadır.

ISEWorld ekibi, Türkiye'deki başarılı okulları uluslararası bir seviyeye getirmek için Akademik Ortaklık Programları hazırlamakta, yurtdışındaki okullar ile karşılıklı bilgi ve “know-how” akışının sağlanmasına öncülük etmektedir.

***

AKADEMİK ORTAKLIK PROGRAMI SÜREÇLERİ:

PRO-EXPAND entrance 1

Yönetim Ziyaretleri Programı

Yurtdışındaki okullarla akademik bir ortaklık kurmanın bu ilk aşamasında ISEWorld ofisinden bir yetkili Türkiye’deki ilk ve orta öğrenim kurumlarını ziyaret etmekte ve akademik ortaklıklar konusunda okul yönetimine ayrıntılı bilgileri sunmaktadır.

Bu iki toplantıda hem ISEWorld yetkilisi okulları daha yakından tanıma şansı bulur hem de okul yönetimi yurt dışındaki okullar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.

Uluslararası bir eğitim kurumu olmak uzun bir süreçtir. Bu süreçteki her aşamayı sizin için yöneten deneyimli ve profesyonel bir kurumla çalışmanın ayrıcalığını yaşayın.

 

PRO-EXPAND acceptance 2

Akademik Ortaklığa Giriş Programı

Akademik Ortaklık ile ilgili ayrıntılı programın uygun olduğunu düşünen ve kendi kurumuna özel sunulacak uygulamaları da görmeyi kabul eden okulların, programa dâhil olmaları için ISEWorld tarafından bir “iyi niyet mektubu" hazırlanmaktadır.

Bu "iyi niyet mektubu”nun hukuki olarak hiç bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte, programa dâhil olup ileriki aşamaları da görmek ve tecrübe etmek talebinin onaylanması amacıyla hazırlanmakta ve okullar tarafından imzalanması istenmektedir.

Seçkin ve köklü eğitim kurumlarını tanıyın, ortak projeler gerçekleştirerek eğitim kalitenizi artırın.

 

PRO-EXPAND discover 3

Yönetimin Yurtdışı Ziyaret Programı

İyi niyet mektubunun imzalanmasının ardından okul yönetiminden bir heyet ISEWorld rehberliğinde Amerika’daki okulları ziyaret etmeye başlamaktadır. ISEWorldokulun eğitim yapısına, sosyal faaliyetlerine ve özel taleplerine en uygun Amerikan okullarını seçer ve yönetim ile birlikte bu okulları ziyaret etmeye başlar.

Yönetim alternatif okulları görür, okullarda uygulanan eğitim sistemi, ders programları, faaliyetleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri hakkında yerinde ve birinci ağızlardan bilgi alır. Böylece akademik olarak iş birliği yapmak istediği okulu daha kolay seçme ve gerektiği kadar tanıma fırsatı bulur.

Programa Türkiye’den başvuran okul, sanat alanında daha ilerideyse, yönetim Amerika’da bu konuda iyi tanınan okullarla iş birliği yapabilir. Aynı şekilde yönetim tarafından spor ve bilim alanında bilinen okullar veya sosyal faaliyetlerde iyi olan okullar tercih edilebilir.

En ünlü diplomatları, sanatçıları, şirket yöneticilerini yetiştiren okulların eğitim kültürü, vizyonu ve gelişmiş sistemleriyle tanışın.

 

PRO-EXPAND exclusive 4

Akademik Ortak Seçim Programı

Yurtdışı ziyareti sonrasında okul yönetimi belirlediği okulları ISEWorld ile birlikte değerlendirir. Okul algı analizleri, seçim kriterleri gibi konularda tüm süreç boyunca ISEWorld yönetime eşlik eder.

Yönetimin akademik olarak iş birliği yapmaya karar verdiği yabancı okullara durum bildirimi yapılır. Bu aşamada sıra, yurtdışındaki okul yetkililerinin Türkiye'yi ziyaretine gelmiştir.

Bu sürecin adım adım yürütülmesi okulların birbirlerine karşı olan güvenlerini artırdığı gibi uzun süreli iş birliklerini de desteklemekte ve bu sayede hem eğitmenler hem de öğrenciler için istikrarlı ve sürdürülebilir bir öğrenim süreci yaşatmaktadır.

Pek çoğu 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip bu uluslararası eğitim kurumlarıyla deneyimlerinizi paylaşın.

 

PRO-EXPAND visit 5

Eğitmenlerin Yurtdışı Ziyaret Programı

İki okulun ortaklık programına başlamayı onaylamasının ardından Türkiye’den bir eğitmen kadrosu okullar tarafından belirlenen süreler dâhilinde yurtdışındaki okulda bulunmak üzere davet edilmektedir.

Bu davetin her aşamasında ISEWorld eğitimcilerle birlikte olup, eğitimcilerin sürece uyum sağlamasını garantilemektedir. Seyahat programlarının hazırlanmasından, havaalanında karşılama ve kalınacak yerlere transfer edilmelerine kadar tüm ayrıntılar Schools Visit Program (SVP) aracılığı ile ISEWorld ekibi tarafından planlanır.

ISEWorld’ün birlikte çalıştığı okulların hepsi kendi ülkelerinde iyi tanınan okullardır. Bu okullar her yıl dünyanın en büyük üniversitelerine öğrenci yetiştirmekte, sadece eğitim değil sanat ve spor faaliyetlerinde ve diğer sosyal aktivitelerde de en iyiler arasında bulunmaktadır. Amerika’nın en bilinen üniversiteleri daha orta öğretim sırasında öğrencilerle görüşmeler yapmakta ve üniversite başvuruları konusunda rehberlik etmektedir.

Türkiye’den giden eğitmenler, ortaklık yapılan okuldaki eğitim uygulamalarını tecrübe etmelerinin yanı sıra böyle bir ortamda bulunmakta kendi okullarını geliştirmek için çok kapsamlı bilgiler edinmektedir. Eğitmenler derslere girmekte, en son teknolojinin derslerle nasıl bütünleştirildiğini görmekte, her biri en az 100 yıllık tecrübeye sahip okullardaki yönetim süreçleri ve üniversiteye hazırlık konularında çalışmalar yapma imkânı bulunmaktadır.

***

Dünyanın en iyileri ile çalışarak, en iyilerin “seçilmişler kulübünde” kendi yerinizi hazırlayın.

Ortaklık programındaki okulları yerinde görmek ister misiniz?

Okul yönetimleri, eğitmenler ve öğrencilerin yurtdışındaki okullara gidiş ve ziyaret organizasyonları ISEWorld tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir. Gerek akademik ortaklık, gerekse yurtdışında eğitim amacı ile yapılan okul ziyaretlerinde tüm ISEWorld ekibi koordineli çalışarak, ziyaretlerinizi mükemmel şekilde planlar ve evinize geri dönene kadar size eşlik eder.

SVP (Schools Visit Program) ile okul yöneticileri, eğitmenler, aileler ve öğrenciler ilgilendikleri ülkeyi ve okulu yakından tanıma, merak ettikleri her konuda ile elden bilgi alma şansına sahip olmaktadır.

 

PRO-EXPAND interact 6

Öğrenciler için Yurtdışı Etkinlik Programı

Akademik ortaklık sürecinin bir diğer aşaması da öğrencilerin yurtdışındaki okulda birtakım sosyal ve eğitsel aktivitelere katılması olarak gerçekleşmektedir. Kısa süreli veya dönemsel olan bu etkinlikler, öğrencilerin farklı kültürler ile tanışıp sosyalleşmesini ve en yeni eğitim teknolojilerini görmesini sağlamaktadır.

Yurtdışındaki ortak okuldaki öğrenciler de başarı seviyesi yüksek bir topluluk olduğundan, eğitim açısından bir denge oluşur.

Öğrencilerin katılabilecekleri etkinlikler arasında münazara kulüpleri, sanat yarışmaları, fen ve matematik projeleri, sosyal projeler ve okullarda halen yürütülmekte olan diğer faaliyetler bulunmaktadır.

ISEWorld bu süreçte de öğrencileri takip etmekte, en iyi şekilde uyum sağladıklarından emin olmakta ve iki ülke arasındaki iletişim köprüsü olma görevini sürdürmektedir. Okullarda yürütülen tüm etkinlikler ve faaliyetler ISEWorld ekibinin bilgisi dâhilinde yapılmakta, öğrenciler daha önceki deneyimler ışığında yönlendirilmektedir.

Teknolojiyi en iyi kullanan eğitim kurumlarının deneyimlerini paylaşın. En yeni eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini kendi kurumunuza taşıyın.

 

PRO-EXPAND further 7

Süreç Kontrolü ve Sürekli Destek Programı

Karşılıklı ilk ziyaretlerden sonra resmen başlayan akademik ortaklıklar, daha sonraki yıllarda eğitmenlerin ve öğrencilerin kısa süreli, dönemsel veya yıllık ziyaretleri ile devam etmektedir.

Bu şekilde sağlam bir yapı kurulmakta, okullar birbirlerinden aldıkları “know-how” ve tecrübeleri eğitimlerinde daha güvenli bir şekilde uygulayabilmektedirler.

Türkiye’den programa katılan eğitim kurumları küresel anlamda tanınan yabancı okullarla çalıştığından, isimleri yan yana anılmakta, eğitim kalitesi açısından da uluslararası seviyede bilinen okullar haline gelmektedirler.

ISEWorld, programın devam eden süreçlerinde de her iki okula destek vermeye devam etmekte, deneyimli ve ileriyi gören bir ortak olarak programların aksamadan sürdürülmesini garanti altına almaktadır.

Eğitim kurumları işletmeciliği ile ilgili dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip edin. Dev bütçeleri yöneten bu okulların işletme vizyonu ile tanışın.

***

Akademik Ortaklık anlaşması sonucunda, eşleştirmeleri yapılan iki okul teknolojik imkanları kullanarak online ortak dersler işleyebilirler.

Online derslerle beraber oluşturulacak tartışma kulüpleri ve internet paylaşım formlarıyla iki okulun öğrencileri arasındaki iletişim kuvvetlendirilerek, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırılır.

Verilecek olan bu ortak dersler: Fen ve Matematik, Dünya Coğrafyası, Dünya Tarihi.

***

 

ISEWORLD'ÜN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ BAZI AKADEMİK ORTAKLIK ANLAŞMALARI

TED ve Ankara Üniversitesi'nden sonra şimdi de Gazi Üniversitesi ile Akademik Ortaklık

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere ve ailelerine olduğu kadar yurtdışındaki okullarla müfredat, eğitimciler ve öğrenciler bağlamında karşılıklı değişim ve paylaşım amacı taşıyan okullara da danışmanlık hizmeti veren ISEWorld, işbirliği içinde olan tüm ülkelerdeki akademik standartları yükseltiyor. Sahip oldukları üstün akademik özellikler sayesinde üniversite hazırlıkta özel sistemler geliştirerek belli alanlarda uzmanlaşan ve öncü konumunda olan seçkin liseler, Türkiye'deki okullar için yepyeni fırsat kapıları açıyor. 

Bu bağlamda, Türkiye'nin en önde gelen eğitim kurumlarından TED, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile birlikte çalışan ISEWorld, bu okullarla Kanada Eğitim Bakanlığı arasında kurduğu köprülerle öğrencilerimizin, eğitim kalitesinin çok yüksek olduğu Kanada'da eğitim almalarına öncülük ediyor.

 


TED & Nova Scotia Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Ortaklık Anlaşması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: 5 Kasım 2012

Yer: Ankara Kanada Büyükelçiliği

Kanada Eğitim Bakanlığı’nın projesi ISEWorld ile Türkiye’de!

Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından şimdiye dek 14 ülkede başarı ile uygulanan ve tamamen ücretsiz olarak sunulan ‘Eğitim Birliği’ projeleri, artık ISEWorld’un temsilciliği ile Türkiye’yi de kapsıyor.

Türk Eğitim Derneği (TED) ile Kanada Nova Scotia Bölgesi arasında Kanada Büyükelçiliğ'inin ev sahipliğinde ve ISEWorld'ün öncülüğüyle 6 Kasım 2012 tarihinde imzalanan akademik ortaklık anlaşması çerçevesinde TED öğrencileri 2012-2013 eğitim yılından itibaren Kanada Nova Scotia bölgesinde tek dönem veya tek yıl lise eğitimi alıp Türkiye'ye dönebiliyor ve lise eğitimlerini yıl kaybetmeden tamamlayabiliyorlar.

Aynı zamanda, TED öğrencileri 9.sınıftan itibaren bu programa katılabilecekleri gibi 12.sınıf sonrasında Post Graduate programına katılarak çift diploma elde edebiliyor ve böylece Kanada'da bir üniversiteye sınavsız geçiş hakkı elde edebiliyorlar.

Burs imkanları da sağlanacak

Kanada’da üniversiteye devam etme kararı alan öğrencilere burs imkânları anlaşma kapsamında Kanada’ya giden öğrenciler Kanada’da üniversiteye devam etmek isterlerse, kendi okullarında “C” ortalama tutturmaları halinde, Kanada üniversitelerinden “%50”, “B” ortalama tutturmaları halinde ise “%85” oranında burs alma hakkı elde edecekler. Normalde yabancı öğrencilere verilmeyen bursların yolu, bu anlaşma ile Türkiye’deki anlaşmalı okullardan gidecek öğrencilere açılmış oluyor.

Öğrenci değişiminin yanı sıra, çok önemli bir nokta da öğretmenlerimizi ilgilendiriyor. Sadece öğrenciler ile sınırlı kalmayan bu anlaşma çerçevesinde, öğretmenler de karşılıklı olarak değişim programına katılabilecekler. Eğitimde dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olan Kanada ise, ilk yıl İngilizce müfredat geliştirmekle görevli öğretmenlerini Türkiye’ye göndererek, eğitimdeki uzmanlık ve tecrübelerini okullara aktarmasını sağlayacak. 


ANKU & Nova Scotia Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Ortaklık Anlaşması

Tarih: 7 Kasım 2013

Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri ISEWorld aracılığıyla Akademik Ortaklık'a imza attı!

“Akademik Ortaklık” kapsamında Ankara Üniversitesi Özel Okulları Vakfı da kültürlerarası öğrenci değişimi programına dahil edildi. Okul yöneticisi Prof. Dr. Çağlayan Dinçer’in, geçtiğimiz yıl Kanada Eğitim Fuarı’nı ziyaret etmesi ile başlayan süreç, o günlerin bir yıl sonrasında Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilisi Paul Millman ve Kanada Büyükelçisi John Holmes’un katılımı ile Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in makamında gerçekleştirilen ve ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit’in de hazır bulunduğu anlaşma imza törenine kadar uzandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilisi Paul Millman, Kanada Büyükelçisi John Holmes’un yanı sıra, anlaşmaya aracılık eden ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, projenin yürütücüsü Prof. Dr. Çağlayan Dinçer, okul müdürleri Suzan Saral ve Neriman Altun ile Ankara Üniversitesi Kanada masası yetkililerinin katılımı ile imzalanan anlaşma uyarınca;

Türkiye’deki anlaşmalı okullardan giden öğrencilerin Kanada’da yerleştirildikleri okullarda aldıkları dersler Türkiye’de de geçerli olacak. Öğrencilerin Kanada’da alması gereken müfredata okul karar verebildiği gibi, Türkiye’de okuduğu derslerin devamını da seçebilecek. Bir aylık programlara katılacak öğrenciler, bir akademik yıl boyunca Kanada’ya gitmeleri halinde burslu olarak okuyabilecekler. Bu bursları eğitimlerine başka okullarda devam etmeleri halinde ise kaybedecekler.

Anlaşmaya göre; Ankara Üniversitesi Özel Okulları Vakfı’nda okuyan öğrenciler, kısa dönem ya da uzun dönem akademik programlar için Kanada’ya gidebilecekler. Öğrencilerin Kanada’da okuduğu dersler, Türkiye’de de geçerli sayılacak. Ayrıca Türkiye’de aldıkları derslerin devamını Kanada’da alacak değişim öğrencileri, böylece ders kaybı yaşamadan Türkiye’ye dönebilecekler.​

Buna ek olarak, akademik yıl içinde Kanada’dan gelecek İngilizce öğretmenleri ‘Young Tutor’ programı çerçevesinde Conversation Club programı ile öğrencilerin İngilizce konuşma kabiliyetini arttıracak. Ayrıca her yaz Ankara TÖMER’de Türkçe öğrenmek üzere gelecek olan Kanadalı öğrenciler, AÜ okulları öğrencilerinin aileleri tarafından misafir edilecekler.

 


Kadıköy Anadolu Lisesi & Kanada Eğitim Bakanlığı Akademik Ortaklık Anlaşması

Tarih: 3 Mart 2014

Yer: Kadıköy Anadolu Lisesi

ISEWorld ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Türkiye'de bir ilk!

Ülkemizin en köklü liselerinden Kadıköy Anadolu Lisesi, ISEWorld ile yürüttüğü ortak çalışma neticesinde Türkiye'de bir ilke imza atarak uluslararası eğitim almak isteyen öğrencilerine özel bir birim kuran ilk devlet okulu oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi Uluslararası Eğitim Ofisi 3 Mart 2014 tarihinde açıldı.

Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Kanada Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nova Scotia Eyaleti Uluslararası Öğrenci Dairesi yetkilileri Susan Jane Rann ve Martine Adriaensen, ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, ISEWorld Koordinatörü Volkan Cerrahoğlu, Okul Müdürü M. Kamil Önalan ile okul yönetiminin katılımıyla yapılan açılışın ardından hizmete giren Kadıköy Anadolu Lisesi Uluslararası Eğitim Ofisi, uluslararası tecrübelerini tek bir birim altında toplamış oluyor.

Birim, uluslararası lise öğrenci değişim programları, uluslararası kurslar, akademik yaz programlarını planlıyor. Ofis ayrıca Amerika, Kanada ve Avrupa başta olmak üzere öğrencilerinin dünya üniversitelerine yerleşebilmesi için lise öğrenimleri süresince gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetini almalarını sağlıyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi okul yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci meclisinin yoğun çalışma ve proje süreci sonrasında 3 Mart 2014 tarihinde yapılan açılış ile hizmet vermeye başlayan ofis, dünyanın birçok ülkesinde lise öğrenci değişim programları yürüten ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje ortağı Globalise Vakfı'nın Türkiye temsilcisi ISEWorld ile işbirliği içinde çalışıyor.

Birimin ilk icraatı, Kanada Eğitim Bakanlığı'na bağlı Nova Scotia Eyaleti Uluslararası Öğrenci Dairesi ile yapılacak işbirliği protokolü olacak. Bu protokol ile öğrenciler lise eğitimlerinin bir kısmını Kanada'da sürdürebilecek ve Kanada üniversitelerine direkt geçiş hakkı elde edecekler.

Kadıköy Anadolu Lisesi Uluslararası Eğitim Ofisi'nin önümüzdeki yıllarda hedeflediği projeler arasında çift diploma programı, AP Level Dersler ile IB programı bulunuyor. 

 


TED & Nova Scotia, Kanada İmza Toreni

Tarih: 7 May 2014

Yer: Halifax, Nova Scotia, Kanada

Türk Eğitim Derneği (TED) ile Nova Scotia Eğitim Bakanlığı arasındaki Akademik Ortaklık anlaşması için düzenlenen imza töreni Nova Scotia Eğitim Bakanı Sayın Karen Casey ve Uluslararası Öğrenci Programları Direktörü Sayın Paul Millman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende Türkiye ekibini temsilen Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit de hazır bulundu.

 


Gazi Üniversitesi & Nova Scotia Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Ortaklık Anlaşması

Bir başka dev anlaşma ise ISEWorld'ün katkılarıyla Gazi Koleji ile Kanada Hükümeti arasında imzalandı!

Geçtiğimiz Kasım ayı içindeyse, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Kanada ile Nova Scotia Uluslararası Öğrenci Programı kapsamında Akademik Ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte Gazi Koleji öğrencileri akademik programlar için kısa veya uzun dönem Kanada’ya gidebilecekler.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleştirilen törene Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Nova Scotia Uluslararası Öğrenci Programı Genel Müdürü Paul Millman, Kanada Büyükelçisi John Holmes, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Şule Çivitci’nin yanında; ISEWorld (International Student Exchange) Genel Müdürü Gökyar Karşit ve ISEWorld Uluslararası Programlar Koordinatörü Safa Ilgın da katıldı.

ISEWorld'ün katkılarıyla İmzalanan akademik ortaklık ile Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencileri, Kanada’da matematik, fizik, kimya, sosyal bilimler gibi dersleri İngilizce alacaklar. Anlaşma çerçevesinde İngilizce dil becerilerini geliştirme ve pratik yapma fırsatı bulacak öğrenciler, ayrıca Kanada’da ailelerin yanında kalarak dil eğitimini pekiştirecek. Öğrenciler, aynı zamanda akademik programlarını takip etmenin yanı sıra kültürel programları takip edebilecekler. Bütün bunlara ek olarak Gazi Koleji öğrencileri, diploma notları ile Kanada üniversitelerine sınavsız giriş yapabilecekler.

“Bir gün Kanada’daki okullarımızdaki her öğrencinin Türkiye’den bir arkadaşının olmasını istiyoruz”

Törende konuşan Nova Scotia Uluslararası Öğrenci Programı Genel Müdürü Paul Millman, Gazi Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gazi Üniversitesi ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Millman, bu anlaşmayı yeni anlaşmaların takip etmesini umduklarını dile getirdi. Millman konuşmasını, “Bir gün okullarımızdaki her öğrencinin Türkiye’den bir arkadaşının olmasını istiyoruz” diyerek tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber ise, bu anlaşmanın yakın zamanda büyük sonuçları olacağını ifade ederek, “Yakında velilerin önemli bir bölümünün çocuklarını Kanada’ya göndereceklerini düşünüyoruz. Kanada birçok yönden ılımlı bir ülke. Bu nedenle bizim için en iyi partnerin Kanada olacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın hem bize hem de Türk eğitim sistemine katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Kanada Büyükelçisi John Holmes da, Gazi Üniversitesi’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, bu değişim programının karşılıklı hale gelmesi temennisinde bulundu. Kanada’daki öğrencilerin de Gazi Üniversitesi’ne gelmesini istediğini belirten Holmes, “Çünkü eğitiminiz kaliteli” diye ekledi.