• Loading
  • ETKİNLİKLER
    TAKVİME BAK
      Gelecek etkinliğimiz bulunmamaktadır.
  • TR
KAPAT
GERİ

YURT DIŞINDA LİSE

Eğitim Olanakları ve Seçenekleriniz

Okul Hayatı ve Eğitim

 

Hindistan bilinen en eski okul sistemlerinden birisi olan Gurukul sistemiyle eğitim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hindistan eğitim geleneği İslam dünyasında da büyük etki bırakmıştır. Selçuklu veziri Nizam ül Mülk, Nizamiye Medreseleri'ni Hint geleneğinden esinlenerek kurmuştur. 

Hindistan'da şu anda toplam 880 bin ilk ve ortaokulda zorunlu eğitim uygulanmaktadır. Hindistan'da genellikle "10+2" şeklindeki eğitim sistemi vardır. Bu sistem kapsamında 1.- 5. sınıflar ilkokul, 6.-8. sınıflar ortaokul ve 9.-10. sınıflar lise ve 11.-12. sınıflar ise lise sonrası olarak adlandırılmaktadır. 12 yıllık eğitim döneminde 1. ve 8. sınıflarda bedava zorunlu eğitim uygulanmaktadır. 9. sınıftan itibaren eğitim konularına göre belli miktarda ücret alınır. Bu okul masrafları Hindistan'ın her eyaletindeki gelişme ve refah durumuna göre her yıl 0.6 ila 9 dolar arasında değişmektedir. Hindistan'daki ilk eğitim uluslararası okullar, kamu okulları ve devlet okullarından oluşmaktadır, uluslararası ve kamu okulları genellikle özeldir. 

Lise eğitiminin süresi iki ile dört yıl arasındadır. Genel olarak amacı öğrencileri üniversite giriş imtihanlarına hazırlamaktır. İngiliz yönetimi altında iken ortaöğretimde kullanılan dil İngilizce iken bağımsızlıktan sonra bölgesel dille öğretim yapılmakta, İngilizce seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Hint eğitim sisteminde sınavlar çok önemlidir. Hindistan’da uzun süren İngiliz hakimiyetinin sonucu olarak İngiltere deki ‘public school’ benzeri teşkilatlanmış özel okullar bulunmaktadır.

BAŞVURU FORMU

Hindistan