• Loading
  • ETKİNLİKLER
    TAKVİME BAK
      Gelecek etkinliğimiz bulunmamaktadır.
  • TR
KAPAT
GERİ

YURT DIŞINDA LİSE

Eğitim Olanakları ve Seçenekleriniz

Japonya

 

Japonya Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir. Bu nedenle Japonya "Doğan Güneşin Ülkesi" diye de bilinir. 

1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir. Devletin başı Japon imparatoru, hükümetin başı ise başbakandır. Seçimle iş başına gelen bir parlamentosu vardır. 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya göre Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sıradadır. Birleşmiş Milletler, G8 ve APEC üyesidir. Savunma bütçesinde dünya beşincisidir. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük altıncı ithalatçısıdır. Japonya 128 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu büyük ülkesidir. Başkent Tokyo'nun bulunduğu alan çevresinde bulunan şehirlerle birlikte 30 milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropolitan alanını oluşturur. 

Japonya'da harcanan elektriğin %25’i nükleer enerjiden oluşur. 1,2 milyon kilometrelik kaplanmış yol ana ulaşım aracıdır. Japonya'da trafik soldan akar. Yüksek hızlı, bölünmüş, sınırlı erişimli paralı yollardan oluşan bir tek ağ, büyük şehirleri birbirine bağlar ve paralı yol girişimleri tarafından işletilir. Hem yeni hem de kullanılmış arabalar ucuzdur. Enerji verimliliği teşvik etmek amacıyla araba sahipliği ücretleri ve benzin vergileri uygulanır. Japonya'da araba kullanımı G8 ülkeleri arasındaki en düşüğüdür. 

Japonya üç binden fazla adadan meydana gelir. Bu adaların en büyükleri olan Honşu, Hokkaido, Kyuşu ve Şikoku adaları ülkenin %97'sini oluşturur. Japonyanın en yüksek dağı olan Fuji Dağı bir yanardağdır.

BAŞVURU FORMU

Japonya